مشخصات نشریه
عنوان نشریه زیست‌شناسی تکوینی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Developmental Biology
آدرس وب سایت نشریه http://jdb.iau-tnb.ac.ir/
دفتر مجله تهران شمال
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-629x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journaldb.iau@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 4 - پاییز 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 صدیقه اربابیان مدیر مسئول
2 احمد مجد سردبیر
3 صدیقه مهرابیان اعضای هیات تحریریه
4 صدیقه اربابیان اعضای هیات تحریریه
5 احمد مجد اعضای هیات تحریریه
6 یوسف سیدنا اعضای هیات تحریریه
7 علیرضا ایرانبخش اعضای هیات تحریریه
8 مهدی رهنما اعضای هیات تحریریه
9 کاظم پریور اعضای هیات تحریریه
10 گلناز تجدد مدیر داخلی
11 فرخنده رضانژاد اعضای هیات تحریریه
12 محمد نبیونی اعضای هیات تحریریه
13 سید محمد مهدی حمدی اعضای هیات تحریریه