مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Industrial Mathematics
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijim.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5621
شاپا الکترونیکی 2008-563X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijim@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijim.srbiau.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 4 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات https://www.google.com/search?q=google+scholar&cad=h
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرهاد حسین زاده لطفی مدیر مسئول
2 توفیق الهویرنلو سردبیر
3 سید رحیم صانعی فرد مدیر اجرایی
4 سعید عباسبندی اعضای هیات تحریریه
5 علیرضا امیرتیموری اعضای هیات تحریریه
6 D. Cokuslu اعضای هیات تحریریه
7 R. Ellahi اعضای هیات تحریریه
8 C. Fetecau اعضای هیات تحریریه
9 A. Haghighi اعضای هیات تحریریه
10 T. Hayat اعضای هیات تحریریه
11 E. Huellermeier اعضای هیات تحریریه
12 علی ایرانمنش اعضای هیات تحریریه
13 غلامرضا جهانشاهلو اعضای هیات تحریریه
14 جواد جاسبی اعضای هیات تحریریه
15 J. Chamkha اعضای هیات تحریریه
16 S. Liao اعضای هیات تحریریه
17 F. Mahomed اعضای هیات تحریریه
18 M. Pakdemirli اعضای هیات تحریریه
19 I. Perfilieva اعضای هیات تحریریه
20 محسن رستمی مال خلیفه اعضای هیات تحریریه
21 فریدون رهنمای رودپشتی اعضای هیات تحریریه
22 L. Stefanini اعضای هیات تحریریه
23 علی تهرانیان اعضای هیات تحریریه
24 علی طلوعی اعضای هیات تحریریه