مشخصات نشریه
عنوان نشریه تفسیر متون وحیانی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://irt.khoiau.ac.ir/
دفتر مجله خرم آباد
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه irt@khoiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 96 - شماره 1 - بهار 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 اعظم محمدی مدیر اجرایی
2 یدالله ملکی سردبیر
3 علی فتح اللهی مدیر مسئول
4 اسحاق طاهری سرتشنیزی اعضای هیات تحریریه
5 سید محمود موسوی اعضای هیات تحریریه
6 جهانبخش ثواقب اعضای هیات تحریریه
7 حجت الله جوانی اعضای هیات تحریریه
8 علی نظری اعضای هیات تحریریه
9 حسین حیدری اعضای هیات تحریریه
10 محمود قیوم زاده اعضای هیات تحریریه