مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Mechanical Research and Application
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jmra.azad.ac.ir/
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه JMRA
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-733
شاپا الکترونیکی 2251-7391
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jmra@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 2 - تابستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهرداد جوادی مدیر مسئول
2 سیدمحمدرضا خلیلی سردبیر
3 فرزاد جعفرکاظمی سردبیر افتخاری
4 رضا اسلامی فارسانی مدیر داخلی
5 منوچهر راد اعضای هیات تحریریه
6 محمود مهرداد شکریه اعضای هیات تحریریه
7 منوچهر صالحی اعضای هیات تحریریه
8 محمود موسوی مشهدی اعضای هیات تحریریه
9 رضا اسلامی فارسانی اعضای هیات تحریریه
10 فرزاد جعفرکاظمی اعضای هیات تحریریه