مشخصات نشریه
عنوان نشریه فناوری نساجی(دوفصلنامه)
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://tstj.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی نساجی
عنوان کوتاه نشریه نساجی
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8345
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@tstj.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه WWW.TSTJ.IR
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - تابستان 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابوسعید رشیدی سردبیر
2 فرشاد لهراسبی مدیر مسئول
3 سید عماد الدین هزاوه ئی مدیر داخلی
4 مسعود لطیفی اعضای هیات تحریریه
5 ابو سعید رشیدی اعضای هیات تحریریه
6 خلیل فقیهی اعضای هیات تحریریه
7 احمد موسوی شوشتری اعضای هیات تحریریه
8 سید محمد مهدی نجفی زاده اعضای هیات تحریریه
9 مهدی نوری اعضای هیات تحریریه
10 علی نیازی اعضای هیات تحریریه
11 شیلا شهیدی اعضای هیات تحریریه
12 رقیه رمضانی صفحه آرا