مشخصات نشریه
عنوان نشریه هویت شهر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Hoviatshahr
آدرس وب سایت نشریه http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9562
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه hoviatshahr@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 3 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حمید ماجدی مدیر مسئول
2 فرح حبیب سردبیر
3 ایرج اعتصام اعضای هیات تحریریه
4 سید محسن حبیبی اعضای هیات تحریریه
5 بهناز امین زاده اعضای هیات تحریریه
6 اسفندیار زبر دست اعضای هیات تحریریه
7 محمد مهدی عزیزی اعضای هیات تحریریه
8 علی غفاری اعضای هیات تحریریه
9 محمد نقی زاده اعضای هیات تحریریه
10 هاشم هاشم نژاد اعضای هیات تحریریه