مشخصات نشریه
عنوان نشریه هویت شهر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Hoviatshahr
آدرس وب سایت نشریه http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-9562
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه hoviatshahr@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرح حبیب مدیر مسئول
2 فرح حبیب سردبیر
3 ایرج اعتصام اعضای هیات تحریریه
4 بهناز امین زاده اعضای هیات تحریریه
5 اسفندیار زبر دست اعضای هیات تحریریه
6 محمد مهدی عزیزی اعضای هیات تحریریه
7 علی غفاری اعضای هیات تحریریه
8 فرح حبیب اعضای هیات تحریریه
9 حمید ماجدی اعضای هیات تحریریه
10 هاشم هاشم نژاد اعضای هیات تحریریه
11 مریم قلمبردزفولی مدیر داخلی
12 رامین کیوانی اعضای هیات تحریریه
13 مهیار عارفی اعضای هیات تحریریه
14 خسرو موحد اعضای هیات تحریریه
15 زهرا سادات سعیده زرآبادی اعضای هیات تحریریه