مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیق درعملیات وکاربردهای آن
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jamlu.liau.ac.ir/
دفتر مجله لاهیجان
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7286
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijorlu@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jamlu.liau.ac.ir/rss_mag.php?slc_lang=fa&sid=1&mag_id=62
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 18 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات نمایه فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی SID
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دفتر مجله
2 مهران فخرایی مدیر مسئول
3 سهراب کرد رستمی سردبیر
4 بهروز دانشیان اعضای هیات تحریریه
5 سهراب کرد رستمی اعضای هیات تحریریه
6 علیرضا امیر تیموری اعضای هیات تحریریه
7 علی امروز نژاد اعضای هیات تحریریه
8 فرهاد حسین زاده لطفی اعضای هیات تحریریه
9 محمد خدابخشی اعضای هیات تحریریه
10 مازیار صلاحی اعضای هیات تحریریه
11 فریدون راهنمای رودپشتی اعضای هیات تحریریه
12 مهدی طلوع اعضای هیات تحریریه
13 فرید علیزاده اعضای هیات تحریریه
14 یحیی فتحی اعضای هیات تحریریه
15 مصطفی نصری اعضای هیات تحریریه
16 سید هادی ناصری اعضای هیات تحریریه
17 صادق پور جعفر مدیر داخلی