مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jupm.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5229
شاپا الکترونیکی 2476-3845
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jupm@miau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=bHaPhdkAAAAJ&hl=en&authuser=1
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 43 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر مسعود تقوایی سردبیر
2 دکتر محمدرضا رضایی مدیر مسئول
3 اعظم صفرآبادی مدیر مسئول
4 دکتر عیسی ابراهیم زاده اعضای هیات تحریریه
5 مرحوم دکتر رسول ربانی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمدرضا رضایی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر علی اصغر رضوانی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر محمدرحیم رهنما اعضای هیات تحریریه
9 دکتر سیروس شفقی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر علی شکور اعضای هیات تحریریه
11 دکتر اصغر ضرابی اعضای هیات تحریریه
12 دکتر رسول قربانی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر مهدی قرخلو اعضای هیات تحریریه
14 دکتر حمیدرضا وارثی اعضای هیات تحریریه