مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشهای نوین در ریاضی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jnrm.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه JNRM
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-588x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jnrm@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه jnrm.srbiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 16 - بهمن 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرهاد حسین زاده لطفی سردبیر
2 محسن رستمی مال خلیفه مدیر مسئول
3 محسن اصغرپور حاجی آبادی مدیر داخلی
4 توفیق الهویرنلو اعضای هیات تحریریه
5 اسمعیل بابلیان اعضای هیات تحریریه
6 غلامرضا جهانشاهلو اعضای هیات تحریریه
7 فرهاد حسین زاده لطفی اعضای هیات تحریریه
8 اسماعیل خرم اعضای هیات تحریریه
9 عبدالرحمن رازانی اعضای هیات تحریریه
10 محسن رستمی مال خلیفه اعضای هیات تحریریه
11 سعید عباس بندی اعضای هیات تحریریه
12 علی اکبر منتظر حقیقی اعضای هیات تحریریه
13 حمید رضا میمنی اعضای هیات تحریریه