مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات روابط بین‌الملل
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Research Letter of International Relations
آدرس وب سایت نشریه http://prb.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4974
شاپا الکترونیکی 2423-7094
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 44 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد علی خسروی مدیر مسئول
2 حبیب اله ابوالحسن شیرازی سردبیر
3 سیدداود آقایی اعضای هیات تحریریه
4 احمد نقیب زاده اعضای هیات تحریریه
5 سیذمحمد طباطبایی اعضای هیات تحریریه
6 مجتبی مقصودی اعضای هیات تحریریه
7 مرتضی محمودی اعضای هیات تحریریه
8 علی اکبر امینی اعضای هیات تحریریه
9 عباسعلی رهبر اعضای هیات تحریریه
10 اکبر اشرفی مدیر داخلی