مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات روابط بین‌الملل
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Research Letter of International Relations
آدرس وب سایت نشریه http://prb.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4974
شاپا الکترونیکی 2423-7094
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 48 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد علی خسروی مدیر مسئول
2 حبیب اله ابوالحسن شیرازی سردبیر
3 سیدداود آقایی اعضای هیات تحریریه
4 احمد نقیب زاده اعضای هیات تحریریه
5 سیذمحمد طباطبایی اعضای هیات تحریریه
6 مجتبی مقصودی اعضای هیات تحریریه
7 مرتضی محمودی اعضای هیات تحریریه
8 علی اکبر امینی اعضای هیات تحریریه
9 عباسعلی رهبر اعضای هیات تحریریه
10 اکبر اشرفی مدیر داخلی