مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Finance, Accounting and Economic Studies
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijfaes.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / حسابداری و مالی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-645X
شاپا الکترونیکی 2383-2517
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 3 - مهر 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات ijfaes@srbiau.ac.ir
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 هاشم نیکومرام مدیر مسئول
2 فریدون رهنمای رودپشتی سردبیر
3 هاشم نیکومرام اعضای هیات تحریریه
4 فریدون رهنمای رودپشتی اعضای هیات تحریریه
5 مهدی تقوی اعضای هیات تحریریه
6 علی ثقفی اعضای هیات تحریریه
7 JJ Asongu اعضای هیات تحریریه
8 M Moallem اعضای هیات تحریریه
9 Reza Shabahang اعضای هیات تحریریه
10 Vipin Gupta اعضای هیات تحریریه
11 CJ Van AArdt اعضای هیات تحریریه
12 Farshad Heybati اعضای هیات تحریریه