مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Finance, Accounting and Economic Studies
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijfaes.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / حسابداری و مالی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-645X
شاپا الکترونیکی 2383-2517
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 3 - پاییز 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات ijfaes@srbiau.ac.ir
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرهاد غفاری مدیر مسئول
2 محمد خانی سردبیر
3 هاشم نیکومرام اعضای هیات تحریریه
4 فریدون رهنمای رودپشتی اعضای هیات تحریریه
5 مهدی تقوی اعضای هیات تحریریه
6 علی ثقفی اعضای هیات تحریریه
7 JJ Asongu اعضای هیات تحریریه
8 M Moallem اعضای هیات تحریریه
9 Reza Shabahang اعضای هیات تحریریه
10 Vipin Gupta اعضای هیات تحریریه
11 CJ Van AArdt اعضای هیات تحریریه
12 Farshad Heybati اعضای هیات تحریریه