مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Data Envelopment Analysis (DEA)
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://ijdea.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه ijdea
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-458X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijdea@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijdea.srbiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 4 - پاییز 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محسن رستمی مال خلیفه مدیر مسئول
2 فرهاد حسین زاده لطفی سردبیر
3 پونه حمزه مدیر داخلی
4 نقی شجاع اعضای هیات تحریریه
5 فریدون رهنمای رود پشتی اعضای هیات تحریریه
6 عباسعلی نورا اعضای هیات تحریریه
7 مهدی طلوع اعضای هیات تحریریه
8 سهراب کرد رستمی اعضای هیات تحریریه
9 علیرضا امیر تیموری اعضای هیات تحریریه
10 l liang اعضای هیات تحریریه
11 s Lozano اعضای هیات تحریریه