مشخصات نشریه
عنوان نشریه اضاءات نقدیه
زبان اصلی عربی
آدرس وب سایت نشریه http://roc.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع علوم انسانی / زبان عربی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 22516573
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه roc@kiau.ac.ir & roc.kiau@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدابراهیم آرمن مدیر مسئول
2 سیدمحمد حسینی سردبیر
3 حسن شوندی مدیر داخلی
4 پریسا ابراهیمی کارشناس نشریه
5 سیدمحمد حسینی اعضای هیات تحریریه
6 سیدبابک فرزانه اعضای هیات تحریریه
7 مهدی محقق اعضای هیات تحریریه
8 حسن سرباز اعضای هیات تحریریه
9 محمدابراهیم خلیفه شوشتری اعضای هیات تحریریه
10 عبدالحسین فرزاد اعضای هیات تحریریه
11 علی گنجیان خناری اعضای هیات تحریریه
12 عیسی متقی زاده اعضای هیات تحریریه
13 سیدابراهیم آرمن اعضای هیات تحریریه
14 ابوالحسن امین مقدسی اعضای هیات تحریریه
15 یحیى معروف اعضای هیات تحریریه
16 رضا ناظمیان اعضای هیات تحریریه