مشخصات نشریه
عنوان نشریه اضاءات نقدیه
زبان اصلی عربی
آدرس وب سایت نشریه http://roc.kiau.ac.ir/
صاحب امتیاز کرج
موضوع علوم انسانی / زبان عربی
عنوان کوتاه نشریه إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 22516573
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه roc@kiau.ac.ir & roc.kiau@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 32 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدابراهیم آرمن مدیر مسئول
2 سیدمحمد حسینی سردبیر
3 حسن شوندی مدیر داخلی
4 پریسا ابراهیمی کارشناس نشریه
5 سیدمحمد حسینی اعضای هیات تحریریه
6 سلیمان الشطی اعضای هیات تحریریه
7 حامد صدقی اعضای هیات تحریریه
8 سیدبابک فرزانه اعضای هیات تحریریه
9 عباس کی منش اعضای هیات تحریریه
10 مهدی محقق اعضای هیات تحریریه
11 حسن سرباز اعضای هیات تحریریه
12 محمدابراهیم خلیفه شوشتری اعضای هیات تحریریه
13 غلامعباس رضایی هفتادر اعضای هیات تحریریه
14 عبدالحسین فرزاد اعضای هیات تحریریه
15 علی گنجیان خناری اعضای هیات تحریریه
16 عیسی متقی زاده اعضای هیات تحریریه
17 حمیدرضا میرحاجی اعضای هیات تحریریه
18 سیدابراهیم آرمن اعضای هیات تحریریه