مشخصات نشریه
عنوان نشریه زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله لاهیجان
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9122
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه Journbiotechmic.iaul@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 91 - شماره 9 - پاییز 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دفتر مجله
2 نور امیر مظفری سردبیر
3 مهدی آسمار مدیر مسئول
4 خسرو عیسی زاده مدیر داخلی
5 نور امیر مظفری اعضای هیات تحریریه
6 مهدی آسمار اعضای هیات تحریریه
7 محسن ابوالحسنی اعضای هیات تحریریه
8 محمد علی بهار اعضای هیات تحریریه
9 سعید بوذری اعضای هیات تحریریه
10 باقر رکنی اعضای هیات تحریریه
11 علی عزیزی اعضای هیات تحریریه
12 محمد مهدی فیض آبادی اعضای هیات تحریریه
13 فریبرز منصور قناعی اعضای هیات تحریریه
14 شعبانعلی نظامی اعضای هیات تحریریه
15 حسین نهروانیان اعضای هیات تحریریه