مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of System Management Journal of System Management
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://sjsm.iaushiraz.ac.ir/
دفتر مجله شیراز
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-2301
شاپا الکترونیکی 2538-1571
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jsm@iaushiraz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=eqgu_jAAAAAJ&hl=en&authuser=1
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 3 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات مجله دارای رتبه علمی - پژوهشی از وزارت علوم, تحقیقات و فناوری می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز دفتر مجله
2 سیدجواد ایرانبان مدیر مسئول
3 سیدمحمد سیدحسینی سردبیر
4 عباس طلوعی اشلقی اعضای هیات تحریریه
5 ابوالفضل کزازی اعضای هیات تحریریه
6 ناصر صنوبر اعضای هیات تحریریه
7 رضا رادفر اعضای هیات تحریریه
8 سیدجواد ایرانبان اعضای هیات تحریریه
9 سیدمحمد سیدحسینی اعضای هیات تحریریه
10 محمد علی افشارکاظمی اعضای هیات تحریریه
11 فخرالدین معروفی اعضای هیات تحریریه
12 سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی اعضای هیات تحریریه
13 علی اکبر امین بیدختی اعضای هیات تحریریه