مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات رفتاری در مدیریت مطالعات رفتاری در مدیریت
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://bsm.iau-tnb.ac.ir/
دفتر مجله تهران شمال
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9775
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 24 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 اسماعیل کاوسی سردبیر
2 مجتبی معظمی مدیر مسئول
3 بابک رضایی مدیر داخلی
4 فریبرز درتاج اعضای هیات تحریریه
5 محمدحسن پرداختچی اعضای هیات تحریریه
6 غلامرضا طالقانی اعضای هیات تحریریه
7 زهرا علیپور درویش اعضای هیات تحریریه
8 کامران محمدخانی اعضای هیات تحریریه
9 سعید صحت اعضای هیات تحریریه
10 یوسف محمدی مقدم اعضای هیات تحریریه
11 محمد حقیقی اعضای هیات تحریریه
12 محمود ابوالقاسمی اعضای هیات تحریریه