مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش‌شناسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://qje.iau-tnb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران شمال
موضوع علوم انسانی / کتابداری‌اطلاع‌رسانی
عنوان کوتاه نشریه دانش شناسی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-2754
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه qje@iau-tnb.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 38 - آبان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 موسی مجیدی مدیر مسئول
2 زهرا اباذری سردبیر
3 مهدیه عسکری سرکله مدیر داخلی
4 زهرا اباذری اعضای هیات تحریریه
5 زهره میرحسینی اعضای هیات تحریریه
6 فهیمه باب الحوائجی اعضای هیات تحریریه
7 نجلا حریری اعضای هیات تحریریه
8 محمد حسن زاده اعضای هیات تحریریه
9 فریبرز خسروی اعضای هیات تحریریه
10 احمد شعبانی اعضای هیات تحریریه
11 جعفر مهراد اعضای هیات تحریریه
12 نرگس نشاط اعضای هیات تحریریه
13 مهدیه عسکری سرکله صفحه آرا