مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش‌نامه ادب حماسی پژوهش‌نامه ادب حماسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] The Journal of Epicliterature
آدرس وب سایت نشریه http://jpnfa.riau.ac.ir/
دفتر مجله رودهن
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-5793
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه epic@riau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://jpnfa.riau.ac.ir/ju.rss https://scholar.google.com/citations?pli=1&user=EK-b76QAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات دوره 17، شماره 1، پیاپی 31، بهار و تابستان 1400
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی ماحوزی مدیر مسئول
2 مهدی ماحوزی سردبیر
3 شهین اوجاق‌علی زاده مدیر داخلی
4 مهدی محقق اعضای هیات تحریریه
5 محمود طاووسی اعضای هیات تحریریه
6 امیربانو کریمی اعضای هیات تحریریه
7 سید محمد حسینی اعضای هیات تحریریه
8 سید علی محمد سجادی اعضای هیات تحریریه
9 مهرانگیز اوحدی اصفهانی اعضای هیات تحریریه
10 عبدالحسین فرزاد اعضای هیات تحریریه
11 ماندانا هاشمی اصفهان اعضای هیات تحریریه
12 محمدنوید بازرگان اعضای هیات تحریریه
13 فاطمه تجلی کارشناس نشریه
14 رخساره ماحوزی ویراستار انگلیسی
15 حمیدرضا اردستانی رستمی ویراستار ادبی نشریه