مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات رسانه‌ای
آدرس وب سایت نشریه http://mediastudies.srbiau.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / علوم ارتباطات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره شماره 2(پیاپی41) - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه