مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات رسانه‌ای
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Media Studies
آدرس وب سایت نشریه http://mediastudies.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / علوم ارتباطات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9619
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره شماره 3(پیاپی42) - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه