مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت بهداشت و درمان
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of healthcare management
آدرس وب سایت نشریه http://jhm.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع پزشکی / پزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5346
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jhm@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره شماره 4 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید‌جمال‌الدین طبیبی مدیر مسئول
2 امیر اشکان نصیری‌پور سردبیر
3 پوران رئیسی دهکردی اعضای هیات تحریریه
4 سیما عجمی اعضای هیات تحریریه
5 محمود محمودی اعضای هیات تحریریه
6 محمد حسین مدرسی اعضای هیات تحریریه
7 شهرام صدقی اعضای هیات تحریریه