مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Language and Translation Journal of Language and Translation
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] زبان و ترجمه
آدرس وب سایت نشریه http://ttlt.azad.ac.ir/
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه jlt
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5890
شاپا الکترونیکی 2645-3738
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ttlt@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=PLV6B9cAAAAJ&hl=en&authuser=1
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 2 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمد محسنی مدیر مسئول
2 حمید مرعشی سردبیر
3 حسین وثوقی اعضای هیات تحریریه
4 پرویز بیرجندی اعضای هیات تحریریه
5 اسماعیل فقیه اعضای هیات تحریریه
6 پرویز مفتون اعضای هیات تحریریه
7 محمدحسین کشاورز اعضای هیات تحریریه
8 علی اصغر رستمی ابوسعیدی اعضای هیات تحریریه
9 فرزانه فرحزاد اعضای هیات تحریریه
10 علی رضا عامری اعضای هیات تحریریه
11 سیدمحمد علوی اعضای هیات تحریریه
12 بهرام مولایی اعضای هیات تحریریه
13 محترم سادات مازادی مدیر داخلی