مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم رفتاری علوم رفتاری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Sciences Behavioral
آدرس وب سایت نشریه http://sbq.abhariau.ac.ir/fa/
صاحب امتیاز ابهر
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه علوم رفتاری
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7884
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه aqjobs88@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 35 - شماره 35 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رمضان جهانیان اعضای هیات تحریریه
2 ایرج ساعی ارسی مدیر مسئول
3 خلیل قافله باشی ویراستار ادبی
4 سعیده بزازیان اعضای هیات تحریریه
5 اصغر جعفری مدیر اجرایی
6 مجتبی امیری مجد سردبیر
7 محمود ساعتچی اعضای هیات تحریریه
8 محسن اسدزاده دهرایی اعضای هیات تحریریه
9 مهرات غفوری ویراستار انگلیسی
10 علیرضا کاکاوند اعضای هیات تحریریه
11 مجتبی امیری مجد اعضای هیات تحریریه
12 محمد قمری اعضای هیات تحریریه