مشخصات نشریه
عنوان نشریه Middle East Political Review
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://mepr.iauc.ac.ir/
دفتر مجله چالوس
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه Middle East
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-4525
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه mepr2012@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 3 - پاییز 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 fatemeh soleimani poorlak مدیر مسئول
2 saeid mirtorabi سردبیر
3 amin deilami مدیر اجرایی
4 ebrahim motaghi اعضای هیات تحریریه
5 sayed jalal dehghani firoozabadi اعضای هیات تحریریه
6 amir mohammad haji yosefi اعضای هیات تحریریه
7 pirooz mojtahedzadeh اعضای هیات تحریریه
8 hossein heyrani moghaddam اعضای هیات تحریریه