مشخصات نشریه
عنوان نشریه Middle East Political Review
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز چالوس
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه Middle East
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه mepr2012@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 91 - شماره 6 - شهریور 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه