مشخصات نشریه
عنوان نشریه روان‌شناسی اجتماعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://psychology.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-5098
شاپا الکترونیکی 2345-5098
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه yafteha@iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 57 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 پرویز عسگری مدیر مسئول
2 مهناز مهرابی زاده هنرمند سردبیر
3 فرح لطفی کاشانی اعضای هیات تحریریه
4 محمدباقر کجباف اعضای هیات تحریریه
5 اصغر آقایی اعضای هیات تحریریه
6 بهمن نجاریان اعضای هیات تحریریه
7 رضا پاشا اعضای هیات تحریریه
8 حسن مولوی اعضای هیات تحریریه
9 علیرضا حیدری مدیر داخلی
10 یوسفعلی عطار اعضای هیات تحریریه
11 بهمن گرجیان ویراستار انگلیسی
12 پرویز عسگری مدیر مسئول
13 علیرضا حیدریی سردبیر