مشخصات نشریه
عنوان نشریه Creative City Design Creative City Design
آدرس وب سایت نشریه http://crcd.sinaweb.net
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز مشهد
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ccd@mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-06-11
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 2 - شهریور 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید مسلم سید الحسینی مدیر مسئول
2 ساناز سعیدی مفرد مدیر داخلی
3 راضیه رضازاده سردبیر
4 محسن وفامهر اعضای هیات تحریریه
5 عمید الاسلام ثقه الاسلامی اعضای هیات تحریریه
6 هادی سروری اعضای هیات تحریریه
7 محسن طبسی اعضای هیات تحریریه
8 مریم استادی اعضای هیات تحریریه
9 ناصر محسنی اعضای هیات تحریریه
10 تکتم حنایی اعضای هیات تحریریه
11 فاطمه محمد نیای قرایی اعضای هیات تحریریه
12 منوچهر طبیبیان اعضای هیات تحریریه
13 محمد رضا بمانیان اعضای هیات تحریریه
14 عبدالهادی دانشپور اعضای هیات تحریریه
15 علیرضا عندلیب اعضای هیات تحریریه
16 بهناز امین زاده اعضای هیات تحریریه
17 الهه فرهادی فرد مدیر اجرایی