مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Social Communication Sciences
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://tijscs.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7111
شاپا الکترونیکی 2423-7035
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 7 - اسفند 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالرضا شاه محمدی مدیر مسئول
2 علی دلاور سردبیر
3 سید عبداله سجادی جاغرق مدیر داخلی
4 صادق زیبا کلام اعضای هیات تحریریه
5 محمد سلطانی فر اعضای هیات تحریریه