مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Social Communication Sciences
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://tijscs.iauctb.ac.ir/
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7111
شاپا الکترونیکی 2423-7035
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 7 - زمستان 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبدالرضا شاه محمدی مدیر مسئول
2 علی دلاور سردبیر
3 سید عبداله سجادی جاغرق مدیر داخلی
4 صادق زیبا کلام اعضای هیات تحریریه
5 محمد سلطانی فر اعضای هیات تحریریه