مشخصات نشریه
عنوان نشریه بیومکانیک ورزشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://biomechanics.iauh.ac.ir/
دفتر مجله همدان
موضوع علوم انسانی / تربیت بدنی
عنوان کوتاه نشریه بیومکانیک ورزشی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2476-4906
شاپا الکترونیکی 2476-5937
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه sportbiomechanics@iauh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 2 - تابستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی مجلسی مدیر مسئول
2 نادر فرهپور سردبیر
3 محمدمهدی هزاوه ای اعضای هیات تحریریه
4 عباس معمار باشی اعضای هیات تحریریه
5 محسن دماوندی اعضای هیات تحریریه
6 منصور اسلامی اعضای هیات تحریریه
7 محمد تقی کریمی اعضای هیات تحریریه
8 فرزام ناظم اعضای هیات تحریریه
9 گیتی ترکمان اعضای هیات تحریریه
10 فرید بجرپیما اعضای هیات تحریریه
11 مهدی نمازی زاده اعضای هیات تحریریه
12 رضا صادقی شهپر ویراستار ادبی نشریه
13 رضا محمدیاری مدیر داخلی
14 علی غلامی مهرداد ویراستار انگلیسی