مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات سیاسی مطالعات سیاسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jourm.iauaz.ac.ir/
صاحب امتیاز آزادشهر
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه مطالعات سیاسی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3122
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 40 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مسعود مطلبی سردبیر
2 قربانعلی گنجی مدیر مسئول
3 ایرج میر مدیر داخلی
4 رسول افضلی اعضای هیات تحریریه
5 عبدالرضا بای اعضای هیات تحریریه
6 سی نیل تیت اعضای هیات تحریریه
7 عباسعلی رهبر اعضای هیات تحریریه
8 صادق زیباکلام اعضای هیات تحریریه
9 فرشاد شریعت اعضای هیات تحریریه
10 ابوالقاسم طاهری اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا محمدخانی اعضای هیات تحریریه
12 سید محمدرضا موسوی مدیر اجرایی