مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Comparative Literature Studies
آدرس وب سایت نشریه http://clq.iranjournals.ir/
صاحب امتیاز جیرفت
موضوع علوم انسانی / ادبیات تطبیقی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی ترویجی
شاپا چاپی 2538-5690
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 51 - مهر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی ممتحن مدیر مسئول
2 مهدی ممتحن سردبیر
3 میثم تارم مدیر داخلی