مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Comparative Literature Studies
آدرس وب سایت نشریه http://clq.iranjournals.ir/
صاحب امتیاز جیرفت
موضوع علوم انسانی / ادبیات تطبیقی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی ترویجی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 48 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی ممتحن مدیر مسئول
2 مهدی ممتحن سردبیر
3 میثم تارم مدیر داخلی