مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات ادبیات تطبیقی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Comparative Literature Studies
آدرس وب سایت نشریه http://clq.iranjournals.ir/
دفتر مجله جیرفت
موضوع علوم انسانی / ادبیات تطبیقی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی ترویجی
شاپا چاپی 2538-5690
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 53 - بهار 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 اسماعیل اسلامی مدیر مسئول
2 مهدی ممتحن سردبیر
3 میثم تارم مدیر داخلی