مشخصات نشریه
عنوان نشریه دراسات الادب المعاصر
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Contemporary Literature Studies
آدرس وب سایت نشریه http://cls.iranjournals.ir/
دفتر مجله جیرفت
موضوع علوم انسانی / زبان عربی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی ترویجی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 47 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهدی ممتحن مدیر مسئول
2 نادر نظام تهرانی سردبیر
3 نرجس توحیدی فر مدیر داخلی
4 مهدی ممتحن اعضای هیات تحریریه
5 نادر نظام طهرانی اعضای هیات تحریریه
6 حامد صدقی اعضای هیات تحریریه
7 سیدمحمد حسینى اعضای هیات تحریریه
8 حمید طبیبیان اعضای هیات تحریریه
9 على أوسط إبراهیمی اعضای هیات تحریریه
10 قیس آل قیس اعضای هیات تحریریه
11 علی گنجیان خناری اعضای هیات تحریریه
12 على صابرى اعضای هیات تحریریه
13 على سیدى اعضای مشورتی هیات تحریریه
14 فیروز حریرچى اعضای مشورتی هیات تحریریه
15 خلیل پروینی اعضای مشورتی هیات تحریریه
16 نرجس توحیدی فر مدیر وب سایت