مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jisds.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه JISDS
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2252-0686
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه E-mail: j.c.sociology@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 3 - تابستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر مهرداد نوابخش مدیر مسئول
2 دکتر غلامعباس توسلی سردبیر
3 دکتر سیف الله سیف اللهی مدیر داخلی
4 دکتر باقر ساروخانی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر حسن سرایی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر سید محمد صادق مهدوی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر منصور وثوقی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر علیرضا کلدی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر سروش فتحی اعضای هیات تحریریه