مشخصات نشریه
عنوان نشریه Majlesi Journal of Electrical Engineering
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.mjee.org/
صاحب امتیاز شهر مجلسی
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه MJEE
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-377X
شاپا الکترونیکی 2345-3796
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه majlesi.ee@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://mjee.iaumajlesi.ac.ir/index/index.php/ee/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 51 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محسن عشوریان مدیر مسئول
2 فربد رزازی سردبیر
3 محمدرضا زارع مدیر داخلی
4 علی عابدی اعضای هیات تحریریه
5 مجتبی آقامیرسلیمی اعضای هیات تحریریه
6 مسعود بابائی زاده اعضای هیات تحریریه
7 آرش دقیقی اعضای هیات تحریریه
8 نصرتاله گرانپایه اعضای هیات تحریریه
9 ذبیح قاسم لویی اعضای هیات تحریریه
10 مهرداد جعفربلند اعضای هیات تحریریه
11 راپ سی جین اعضای هیات تحریریه
12 هونگ جئونگ اعضای هیات تحریریه
13 آی اونیس لمبادریس اعضای هیات تحریریه
14 پیمان معلم اعضای هیات تحریریه
15 اکی میتسو موریزاکو اعضای هیات تحریریه
16 فربد رزازی اعضای هیات تحریریه
17 فرید شیخ الاسلام اعضای هیات تحریریه
18 فربد رزازی سردبیر