مشخصات نشریه
عنوان نشریه زن و جامعه
آدرس وب سایت نشریه http://jzvj.miau.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز مرودشت
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-856
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 35 - آذر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر سوسن سهامی مدیر مسئول
2 دکتر حبیب اله احمدی سردبیر
3 دکتراحمدرضا اوجی نژاد مدیر اجرایی
4 دکتر حسن احدی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر سید احمد احمدی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمد موحد اعضای هیات تحریریه
7 دکتر حلیمه عنایت اعضای هیات تحریریه
8 دکتر حبیب آقابخشی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر یوسف کریمی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر الهه حجازی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر زهره خسروی اعضای هیات تحریریه
12 دکتر طیبه زندی پور اعضای هیات تحریریه
13 دکتر محمود ساعتچی اعضای هیات تحریریه
14 دکتر شهلا کاظمی پور اعضای هیات تحریریه