مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Education Experiences
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jee.iaulamerd.ac.ir/
دفتر مجله لامرد
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-5731
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal@ialamerd.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 6 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مجله تجارب تعلیم و تربیت دو فصلنامه میباشد تابستان و زمستان هر سال منتشر میشود زبان لاتین_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اصغر ماشینچی مدیر مسئول
2 سید احمد هاشمی سردبیر
3 عباس قلتاش مدیر داخلی
4 علی اصغر ماشینچی اعضای هیات تحریریه
5 سید احمد هاشمی اعضای هیات تحریریه
6 عباس قلتاش اعضای هیات تحریریه
7 علیرضا عراقیه اعضای هیات تحریریه
8 نادر سلیمانی اعضای هیات تحریریه
9 مریم سیف نراقی اعضای هیات تحریریه
10 عزت اله نادری اعضای هیات تحریریه
11 جمال سلیمی اعضای هیات تحریریه
12 احمد سلحشوری اعضای هیات تحریریه
13 بابک شمشیری اعضای هیات تحریریه