مشخصات نشریه
عنوان نشریه طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع هنر و معماری / معماری
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1399
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مصوب هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدهادی قدوسی فر مدیر مسئول
2 منوچهر طبیبیان سردبیر
3 محمدمنصور فلامکی اعضای هیات تحریریه
4 سیدغلامرضا اسلامی اعضای هیات تحریریه
5 محمدجواد ثقفی اعضای هیات تحریریه
6 فرح حبیب اعضای هیات تحریریه
7 مصطفی بهزادفر اعضای هیات تحریریه
8 منصوره طاهباز اعضای هیات تحریریه
9 احمدرضا خلیلی مدیر داخلی