مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jacet.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
عنوان کوتاه نشریه JACET
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-4192
شاپا الکترونیکی 2423-4206
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jacet@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jacet.srbiau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 1 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 امیرمسعود رحمانی مدیر مسئول
2 احمد خادم‌زاده سردبیر
3 مهدی رسولی مدیر داخلی
4 Abedallah M Rababah اعضای هیات تحریریه
5 Bibhudatta Sahoo اعضای هیات تحریریه
6 کاظم بدیع اعضای هیات تحریریه
7 کیوان ناوی اعضای هیات تحریریه
8 مهدی علیاری اعضای هیات تحریریه
9 محمد تشنه‌لب اعضای هیات تحریریه
10 میدیا رشادی اعضای هیات تحریریه
11 مهدی دهقان اعضای هیات تحریریه
12 فربد رزازی اعضای هیات تحریریه
13 محمدعلی پورمینا اعضای هیات تحریریه
14 حامد شاه‌حسینی دستیار سردبیر
15 مهدی کارگاهی دستیار سردبیر
16 فرزاد زرگری دستیار سردبیر
17 مهران محسن‌زاده دستیار سردبیر