مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات اقتصادی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jes.iaushiraz.ac.ir/
دفتر مجله شیراز
موضوع علوم انسانی / اقتصاد
عنوان کوتاه نشریه jes
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5709
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jes@iaushiraz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 2 - پاییز 1391
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات شماره چهارم مجله در حال چاپ می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مسعود نونژاد مدیر مسئول
2 خسرو پیرایی سردبیر
3 جلیل خداپرست شیرازی مدیر داخلی
4 مجید احمدیان اعضای هیات تحریریه
5 مرتضی باقر پور اعضای هیات تحریریه
6 خسرو پیرایی اعضای هیات تحریریه
7 عباس عبدشاهی اعضای هیات تحریریه
8 مرتضی عزتی اعضای هیات تحریریه
9 رضا موسوی محسنی اعضای هیات تحریریه
10 مسعود نونژاد اعضای هیات تحریریه
11 ابراهیم هادیان اعضای هیات تحریریه
12 مریم زیبایی نژاد ویراستار ادبی نشریه
13 الهام رمضانی کارشناس نشریه