مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Teaching English Language Studies
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://tels.tiau.ac.ir/
دفتر مجله تاکستان
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه JSLTE
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-312X
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tels@tiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 3 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بهادر صادقی مدیر مسئول
2 رامین رحمانی مدیر داخلی
3 محمود فرخ پی سردبیر
4 محمدحسین کشاورز اعضای هیات تحریریه
5 فیروز صادقی اعضای هیات تحریریه
6 جلال سخنور اعضای هیات تحریریه
7 حمیده معرفت اعضای هیات تحریریه
8 مهدی نوروزی خیایانی اعضای هیات تحریریه
9 حسین ملانظر اعضای هیات تحریریه
10 حسین وحیددستجردی اعضای هیات تحریریه
11 محمدرضا طالبی نژاد اعضای هیات تحریریه
12 رحمان صحراگرد اعضای هیات تحریریه
13 سیدمحمد ضیاء حسینی اعضای هیات تحریریه
14 پرویز بهروزی اعضای هیات تحریریه