مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jpll.iaubushehr.ac.ir/
دفتر مجله بوشهر
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-627x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jpll@iaubushehr.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jpll.iaubushehr.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 45 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات https://scholar.google.com/citations?user=YDtawQsAAAAJ&hl=en&authuser=2
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید احمد حسینی کازرونی سردبیر
2 سید جعفر حمیدی مدیر مسئول
3 سید احمد حسینی کازرونی اعضای هیات تحریریه
4 احمد خاتمی اعضای هیات تحریریه
5 کاظم دزفولیان اعضای هیات تحریریه
6 عباس کی منش اعضای هیات تحریریه
7 حسن لی اعضای هیات تحریریه
8 نصرالله امامی اعضای هیات تحریریه
9 شمس الحاجیه اردلانی اعضای هیات تحریریه
10 سعیده ساکی انتظامی مدیر داخلی
11 محمد ساکی انتظامی گرافیست
12 محمد ساکی انتظامی صفحه آرا
13 محمد ساکی انتظامی تایپیست