مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات علوم اجتماعی ایران
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://journal.aukh.ac.ir/
صاحب امتیاز خلخال
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1480
شاپا الکترونیکی 2008-1480
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه faslnameh@aukh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه www.journal@aukh.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 4 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد نمایه سازی شده در SID نمایه سازی شده در Google Scholar
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهرداد نوابخش سردبیر
2 محمد رحیمی مدیر مسئول
3 محمدکریم منصوریان اعضای هیات تحریریه
4 علیرضا محسنی تبریزی اعضای هیات تحریریه
5 محمود شارع پور اعضای هیات تحریریه
6 فرهنگ ارشاد اعضای هیات تحریریه
7 محمد تقی ایمان اعضای هیات تحریریه
8 حسین بنی فاطمه اعضای هیات تحریریه
9 حبیب اله زنجانی اعضای هیات تحریریه
10 محمد رحیمی مدیر اجرایی
11 سید مرتضی مرتضوی ویراستار ادبی نشریه
12 محمد رحیمی کارشناس نشریه
13 سید مرتضی مرتضوی هشتجین ویراستار ادبی نشریه
14 امید کنعانی صفحه آرا
15 سید یوسف میرمرسلی ویراستار انگلیسی