مشخصات نشریه
عنوان نشریه تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق) تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://journal.aukh.ac.ir/
دفتر مجله خلخال
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1480
شاپا الکترونیکی 2008-1480
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه faslnameh@aukh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/scholar?hl=fa&as_sdt=0%2C5&q=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&oq=
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات براساس مصوبه ششمین جلسه کمیسیون نشریات حوزه علوم انسانی و هنر مورخ 98/10/04 عنوان تغییر کرد._||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهرداد نوابخش سردبیر
2 محمد رحیمی مدیر مسئول
3 علیرضا محسنی تبریزی اعضای هیات تحریریه
4 سید مرتضی مرتضوی ویراستار ادبی نشریه
5 سید اشرف موسوی کارشناس نشریه
6 سید مرتضی مرتضوی هشتجین ویراستار ادبی نشریه
7 امید کنعانی صفحه آرا
8 سید یوسف میرمرسلی ویراستار انگلیسی
9 شهلا کاظمی پور اعضای هیات تحریریه
10 سروش فتحی اعضای هیات تحریریه
11 سید جواد میری اعضای هیات تحریریه
12 علیرضا کلدی اعضای هیات تحریریه
13 منصور وثوقی اعضای هیات تحریریه
14 میثم موسایی اعضای هیات تحریریه
15 طهمورث شیری اعضای هیات تحریریه