مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات علوم اجتماعی ایران مطالعات علوم اجتماعی ایران
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://journal.aukh.ac.ir/
صاحب امتیاز خلخال
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1480
شاپا الکترونیکی 2008-1480
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه faslnameh@aukh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه www.journal@aukh.ac.ir
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 2 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نمایه شده در: بانک اطلاعات نشریات کشور پرتال نشریات علمی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) پایگاه مجلات تخصصی نور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی google scholar
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مهرداد نوابخش سردبیر
2 محمد رحیمی مدیر مسئول
3 فرهنگ ارشاد اعضای هیات تحریریه
4 حبیب اله زنجانی اعضای هیات تحریریه
5 باقر ساروخانی اعضای هیات تحریریه
6 علیرضا محسنی تبریزی اعضای هیات تحریریه
7 محمد تقی ایمان اعضای هیات تحریریه
8 محمود شارع پور اعضای هیات تحریریه
9 محمد کریم منصوریان اعضای هیات تحریریه
10 حسین بنی فاطمه اعضای هیات تحریریه
11 سید مرتضی مرتضوی ویراستار ادبی نشریه
12 سید اشرف موسوی کارشناس نشریه
13 سید مرتضی مرتضوی هشتجین ویراستار ادبی نشریه
14 امید کنعانی صفحه آرا
15 سید یوسف میرمرسلی ویراستار انگلیسی