مشخصات نشریه
عنوان نشریه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jedu.miau.ac.ir/
صاحب امتیاز مرودشت
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6369
شاپا الکترونیکی 2423-723X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 35 - آذر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر عبادالله احمدی مدیر مسئول
2 دکتر محمد رضا بهرنگی سردبیر
3 دکتر عباس قلتاش مدیر اجرایی
4 دکتر عبادالله احمدی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر محمد رضا بهرنگی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر نادر سلیمانی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر سید علیرضا سیادت اعضای هیات تحریریه
8 دکتر شاپور امین شایان جهرمی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر میر محمد عباس زاده اعضای هیات تحریریه
10 دکتر عباس قلتاش اعضای هیات تحریریه
11 دکتر محمد مزیدی اعضای هیات تحریریه
12 دکتر سیامک رضا مهجور اعضای هیات تحریریه
13 دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم اعضای هیات تحریریه
14 دکتر سیامک سامانی اعضای هیات تحریریه