مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Environmental Friendly Materials Journal of Environmental Friendly Materials
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jefm.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مواد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-3620
شاپا الکترونیکی 2538-3744
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jefm@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-GbBvz0AAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 رضا قاسم زاده سردبیر
2 حامد ثابت مدیر مسئول
3 رضا قاسم زاده اعضای هیات تحریریه
4 ناصر توحیدی اعضای هیات تحریریه
5 علی شکوه فر اعضای هیات تحریریه
6 محمود حیدرزاده سهی اعضای هیات تحریریه
7 حامد ثابت اعضای هیات تحریریه
8 سید حسین رضوی اعضای هیات تحریریه
9 ایوب حلوایی اعضای هیات تحریریه
10 مسعود گودرزی اعضای هیات تحریریه
11 محمد رضا واعظی جزه اعضای هیات تحریریه
12 کامران امینی اعضای هیات تحریریه
13 حمید احمد محرابی اعضای هیات تحریریه
14 علی رضا والا نژاد سعید آبادی اعضای هیات تحریریه
15 سید حمید رضا غفار اعضای هیات تحریریه
16 مهرداد عباسی مدیر داخلی