مشخصات نشریه
عنوان نشریه گفتمان انقلاب اسلامی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه
دفتر مجله تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1399
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات طرح تعاون مصوبه هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش مورخ 22/2/99
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدرحیم عیوضی سردبیر
2 اکبر اشرفی مدیر مسئول
3 احمد بخشایش اردستانی اعضای هیات تحریریه
4 محمد سپهری اعضای هیات تحریریه
5 ارسلان قربانی شیخ نشین اعضای هیات تحریریه
6 حبیب اله ابوالحسن شیرازی اعضای هیات تحریریه
7 محمدباقر خرمشاد اعضای هیات تحریریه
8 زاهد غفاری هشجین اعضای هیات تحریریه