مشخصات نشریه
عنوان نشریه تاریخ ایران اسلامی تاریخ ایران اسلامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://hii.iau-shoushtar.ac.ir/
دفتر مجله شوشتر
موضوع علوم انسانی / تاریخ
عنوان کوتاه نشریه تاریخ ایران اسلامی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 9564-2251
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 2 - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبد العزیز موحد اعضای هیات تحریریه
2 غفار پور بختیار اعضای هیات تحریریه
3 امیر شیخ نوری اعضای هیات تحریریه
4 علاالدین آذری اعضای هیات تحریریه
5 جهانبخش ثواقب اعضای هیات تحریریه
6 فریدون الهیاری اعضای هیات تحریریه