مشخصات نشریه
عنوان نشریه تاریخ ایران اسلامی
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز شوشتر
موضوع علوم انسانی / تاریخ
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 عبد العزیز موحد اعضای هیات تحریریه
2 غفار پور بختیار اعضای هیات تحریریه
3 امیر شیخ نوری اعضای هیات تحریریه
4 علاالدین آذری اعضای هیات تحریریه
5 جهانبخش ثواقب اعضای هیات تحریریه
6 فریدون الهیاری اعضای هیات تحریریه