مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات قرآنی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Quarterly Sabzevaran Fadak
آدرس وب سایت نشریه http://qsf.iranjournals.ir/
صاحب امتیاز جیرفت
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی ترویجی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 39 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مجید خزاعی مدیر مسئول
2 مهدی ممتحن سردبیر
3 نرجس توحیدی فر مدیر داخلی
4 مهدی ممتحن اعضای هیات تحریریه
5 ابوالقاسم رادفر اعضای هیات تحریریه
6 منصور پهلوان اعضای هیات تحریریه
7 على أوسط ابراهیمى اعضای هیات تحریریه
8 محمدرضا حاج اسماعیلی اعضای هیات تحریریه
9 محمدرضا ستوده نیا اعضای هیات تحریریه
10 اعظم پرچم اعضای هیات تحریریه
11 علی صابری اعضای هیات تحریریه
12 سوسن آل رسول اعضای هیات تحریریه
13 محمدرضا آرام اعضای هیات تحریریه
14 میثم تارم اعضای هیات تحریریه
15 روح الله افضلی اعضای هیات تحریریه
16 دل آرا نعمتى اعضای مشورتی هیات تحریریه
17 محمد رضوی اعضای مشورتی هیات تحریریه
18 نرجس توحیدی فر مدیر وب سایت