مشخصات نشریه
عنوان نشریه حسابداری مدیریت
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Management Accounting
آدرس وب سایت نشریه http://jma.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / حسابداری و مالی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5938
شاپا الکترونیکی 2322-1321
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jma@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 40 - بهار 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 هاشم نیکومرام مدیر مسئول
2 فریدون رهنمای رودپشتی سردبیر
3 توفیق الهویرنلو اعضای هیات تحریریه
4 غلامرضا اسلامی بیدگلی اعضای هیات تحریریه
5 محمد ابراهیم محمد پورزرندی اعضای هیات تحریریه
6 مهدی تقوی اعضای هیات تحریریه
7 عباس طلوعی اشلقی اعضای هیات تحریریه
8 احمد یعقوب نژاد اعضای هیات تحریریه
9 ایرج نوروش اعضای هیات تحریریه
10 سعید عسگری اعضای هیات تحریریه
11 هاشم نیکومرام اعضای هیات تحریریه
12 فریدون رهنمای رودپشتی اعضای هیات تحریریه
13 مریم کاویان مدیر داخلی