مشخصات نشریه
عنوان نشریه علوم مهندسی برق
آدرس وب سایت نشریه http://journals.azad.ac.ir/JEES/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 89 - شماره 3 - خرداد 1389
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه