مشخصات نشریه
عنوان نشریه Signal Processing and Renewable Energy Signal Processing and Renewable Energy
آدرس وب سایت نشریه http://www.SPRE.azad.ac.ir
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه SPRE
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9864
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه SPRE@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 97 - شماره 5 - فروردین 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 جواد علمایی مدیر مسئول
2 صدیقه غفرانی سردبیر
3 نسرین امیری مدیر داخلی
4 منصور شیخان اعضای هیات تحریریه
5 سید محمدحسن حسینی اعضای هیات تحریریه
6 حمیدرضا امین داور اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا حقی فام اعضای هیات تحریریه
8 بابک مظفری اعضای هیات تحریریه
9 منوچهر کامیاب حصاری اعضای هیات تحریریه
10 سودابه سلیمانی اعضای هیات تحریریه
11 وحید طباطبا وکیلی اعضای هیات تحریریه