مشخصات نشریه
عنوان نشریه Signal Processing and Renewable Energy Signal Processing and Renewable Energy
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://spre.azad.ac.ir/
دفتر مجله تهران جنوب
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی برق
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-7327
شاپا الکترونیکی 2588-7335
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه SPRE@azad.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://spre.azad.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 4 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 جواد علمایی مدیر مسئول
2 صدیقه غفرانی سردبیر
3 نسرین امیری مدیر داخلی
4 صدیقه غفرانی اعضای هیات تحریریه
5 جواد علمایی اعضای هیات تحریریه
6 منصور شیخان اعضای هیات تحریریه
7 سید محمدحسن حسینی اعضای هیات تحریریه
8 حمیدرضا امین داور اعضای هیات تحریریه
9 محمدرضا حقی فام اعضای هیات تحریریه
10 وحید طباطبا وکیلی اعضای هیات تحریریه
11 بابک مظفری اعضای هیات تحریریه
12 منوچهر کامیاب حصاری اعضای هیات تحریریه
13 سودابه سلیمانی اعضای هیات تحریریه
14 علی شکیب خان پاتان اعضای هیات تحریریه
15 عبدالکبیر سنگور اعضای هیات تحریریه
16 جیانگ کیان اعضای هیات تحریریه