مشخصات نشریه
عنوان نشریه سپهر سیاست سپهر سیاست
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://se.journal.qom-iau.ac.ir/
دفتر مجله قم
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-5674
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه sepers@qom.iau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://se.journal.qom-iau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 27 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این مجله در سامانه های ISC - DOAJ _ MAGIRAN -CIVILICA- - ROAD- NOORMAGS - DRJI و GoogleScholar نمایه می شود_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی شیر خانی مدیر مسئول
2 منصور میراحمدی سردبیر
3 علیرضا عسگری اعضای هیات تحریریه
4 محمدسالار کسرایی اعضای هیات تحریریه
5 منصور میراحمدی اعضای هیات تحریریه
6 محسن قمی اعضای هیات تحریریه
7 سیدمحمد شفیعی دارابی اعضای هیات تحریریه