مشخصات نشریه
عنوان نشریه سپهر سیاست سپهر سیاست
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://se.journal.qom-iau.ac.ir/
صاحب امتیاز قم
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه سپهر سیاست
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه sepers@qom.iau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://se.journal.qom-iau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 18 - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی شیر خانی مدیر مسئول
2 منصور میراحمدی سردبیر
3 علیرضا عسگری اعضای هیات تحریریه
4 محمدسالار کسرایی اعضای هیات تحریریه
5 منصور میراحمدی اعضای هیات تحریریه
6 محسن قمی اعضای هیات تحریریه
7 سیدمحمد شفیعی دارابی اعضای هیات تحریریه