مشخصات نشریه
عنوان نشریه فیزیولوژی گیاهان زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://cpj.iauahvaz.ac.ir/
دفتر مجله اهواز
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008_403x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه cropmajale@iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=yfKpX_4AAAAJ&hl=en&authuser=6
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 49 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علیرضا شکوه فر مدیر مسئول
2 عبدالمهدی بخشنده سردبیر
3 خوشناز پاینده مدیر داخلی
4 عبدالمهدی بخشنده اعضای هیات تحریریه
5 شهرام لک اعضای هیات تحریریه
6 رضا مامقانی اعضای هیات تحریریه
7 - - اعضای هیات تحریریه
8 عادل مدحج اعضای هیات تحریریه
9 منصور سیدنژاد اعضای هیات تحریریه
10 پیمان حسیبی اعضای هیات تحریریه
11 - - اعضای هیات تحریریه
12 مجتبی علوی فاضل اعضای هیات تحریریه
13 خوشناز پاینده ویراستار انگلیسی
14 نرگس ظهرابی ویراستار
15 فرشته بایمانی صفحه آرا