مشخصات نشریه
عنوان نشریه فلسفه و کلام
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://theology.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه fasafe-kalam@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 93 - شماره 10 - زمستان 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نشریه در حال دریافت رتبه علمی - پژوهشی وزارتین می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مقصود محمدی مدیر مسئول
2 مهدی نجفی افرا اعضای هیات تحریریه
3 سوسن آل رسول اعضای هیات تحریریه
4 منیره سیدمظهری سردبیر
5 مرتضی اخلاقی فرد مدیر داخلی
6 زهره توازیانی اعضای هیات تحریریه
7 سیدحمید طالب زاده اعضای هیات تحریریه
8 حجت اله جوانی اعضای هیات تحریریه
9 شهناز شایانفر اعضای هیات تحریریه
10 موسی ملایری اعضای هیات تحریریه