مشخصات نشریه
عنوان نشریه فلسفه و کلام
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://theology.kiau.ac.ir/
دفتر مجله کرج
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه fasafe-kalam@kiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 93 - شماره 10 - زمستان 1393
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نشریه در حال دریافت رتبه علمی - پژوهشی وزارتین می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 مقصود محمدی مدیر مسئول
2 علی مرادخانی سردبیر
3 غلامعباس جمالی مدیر داخلی
4 غلامحسین ابراهیمی دینانی اعضای هیات تحریریه
5 مهدی نجفی افرا اعضای هیات تحریریه
6 عزیز اله افشارکرمانی اعضای هیات تحریریه
7 محمود قیوم زاده اعضای هیات تحریریه
8 مسعود سیف اعضای هیات تحریریه
9 عبدالرزاق حسامی فر اعضای هیات تحریریه
10 علی شیخ الاسلامی اعضای هیات تحریریه
11 عبدالعلی موحدی اعضای مشورتی هیات تحریریه
12 سوسن آل رسول اعضای مشورتی هیات تحریریه
13 منیره سید مظهری اعضای مشورتی هیات تحریریه
14 منیرالسادات پورطولمی اعضای مشورتی هیات تحریریه
15 علی مهدی زاده اعضای مشورتی هیات تحریریه
16 مریم قربانی مدیر اجرایی
17 زهرا خدابنده ویراستار ادبی نشریه